Hammerfest Næringsinvest AS

 Hammerfest Næringsinvest AS er et regionalt investeringsselskap. Hammerfest Næringsinvest AS skal være en sentral utviklingsaktør i regionen. Vi skal bidra til å skape vekst og økonomisk verdiskapning i regionen ved å tilføre kapital, nettverk og kompetanse. Utgangspunktet er de unike fremtidsutsiktene for regionen spesielt innen eiendomsutvikling, havbruk, petroleum & energi.

Selskapet ble etablert i 1999 og er eid av DNB, Siva, Hammerfest Energi og Polarbase. HNI har tilført kapital til 29 bedrifter siden oppstart og kan vise til en internrente på 6,5% etter skatt. 

 

 

 

 

 

Eiere
Siva